B kategorija


Share Button

B

kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veća od 3.5 T i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.

Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka može se vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 17 godina.

Obuka podrazumeva 40 časova teorijske i 40 časova praktične obuke (ako kandidat poseduje druge kategorije fond časova se umanjuje).

 

Postupak od upisa do dobijanja vozačke dozvole

U Auto školi sklapate Ugovor kojim je regulisan način obuke i način sprovođenja i organizovanja  polaganja ispita. Za sklapanje Ugovora potrebna je lična karta, a za maloletna lica potrebno je i prisustvo roditelja za potpis Ugovora. Za upis nije potrebno lekarsko uverenje, potrebno je za početak praktične obuke.

Nakon upisa počinje teorijska nastava koja se organizuje u prostorijama Auto škole. Termini nastave se usklađuju prema slobodnom vremenu kandidata i uglavnom se organizuje u 14 termina – dolazaka (12 puta po 3 časa i 2 puta po dva časa).

Posle završene teorijske obuke, vrši se prijava teorijskog dela ispita. Prijava se popunjava i potpisuje u Auto školi i vrši se uplata takse za polaganje. Nakon prijave Auto škola dostavlja spisak prijavljenih kandidata MUP-u. MUP određuje datum polaganja i obaveštava školu a škola kandidate o datumu polaganja.

Nakon položenog teorijskog dela ispita potrebno je izvaditi lekarsko uverenje (može i pre) i tada se počinje sa praktičnom obukom. Dnevno je moguće imati najviše dva časa i termini se takođe zakazuju u dogovoru sa kandidatom.

Završetkom praktične obuke dolazi na red prijava polaganja praktičnog dela ispita (procedura kao za teoretski ispit). Potrebno je priložiti i potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći (osim ako kandidat već ima određenu kategoriju ili ako je ranije polagao ispit iz prve pomoći). Obuku i polaganje ispita iz prve pomoći moguće je obaviti u bilo kojoj fazi od upisa do prijave vožnje a organizaciju u vezi obuke i polaganja vrši Crveni krst Srbije (8520 din).

Procedura oko dobijanja datuma polaganja praktičnog ispita ista je kao i za polaganje testa.

Po položenom praktičnom delu ispita u Auto školi dobijate Uverenje o položenom vozačkom ispitu i odlazite u Policijsku upravu po svoju DOZVOLU, stavite na vozilo nalepnicu “P” (dobićete od nas uz Uverenje) i vozite!!!

Kandidati koji već imaju neku od kategorija imaju različit (manji) fond časova teorijske i praktične obuke (pogledati u tabeli).
Sl glasnik 39_2012 od 25
(kliknite za uvećanje)

 

Probna dozvola

Kada se položi vozački ispit, dobija se probna dozvola B kategorije. Probna dozvola traje godinu dana i podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom.

Lica koja nisu punoletna (nemaju 18 godina) dobiće probnu vozačku dozvolu koja podrazumeva sledeća ograničenja:

  • zabranu upravljanja vozilom bez prisustva (nadzora) lica u vozilu na mestu suvozača koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina,
  • probnu vozačku dozvolu može koristiti samo u Republici Srbiji,
  • zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00 h do 05:00 h,
  • ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće,
  • zabrana upotrebe telefona (ne sme ni HandsFree).

Vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom “P” koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane.

Punoletna lica takođe dobijaju prvo probnu dozvolu i za njih važe navedena ograničenja, osim potrebe prisustva lica u vozilu prilikom upravljanja vozilom.

Nakon isteka trajanja probne dozvole (1 godina) vozači dobijaju pravu vozačku dozvolu “B“ kategorije, bez naknadnog polaganja.